کاردرمانی اصفهان نهال

كاردرمانی  كودكان

بیشترین مراجعان كاردرمانی كودكان شامل افرادی دچار اختلالات رشدی، ژنتیكی و نورولوژیك گوناگون همچون اختلالات فراگیر رشد ( اختلالات طیف اوتیسم)، فلج مغزی (CP) ، نشانگان داون، اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی (ADHD) ، دیستروفی های عضلانی، اختلالات یادگیری، فنیل كتونوری (PKU) اختلالات تنظیمی، اختلالات یكپارچگی حسی، اختلالات رفتاری، تشنج و صرع، مشکلات پوسچرال و ... است.

كاردرمانگران كودكان به مراجعینی در تمام محدوده سنی شامل نوزادی، نوپایی، سنین پیش از دبستان و سنین دبستان خدمات ارایه می دهد.

کاردرمانی نهال اصفهان
کاردرمانی اصفهان نهال
کاردرمانی نهال اصفهان
کاردرمانی اصفهان نهال

كاردرمانی در اختلالات نورولوژيك

اختلالات نورولوژیك شامل ضایعات و بیماری های مرتبط باسیستم عصبی مرکزی و محیطی است. اختلالاتی نظیر سكته مغزی، MS، پاركینسون، اختلالات مخچه ای، ضایعات نخاعی، ضربه‌مغزی، دمانس‌ ، آلزایمر، میوپاتی ها، نوروپاتی ها و تومورها شایع‌ترین موارد ارجاع برای خدمات كاردرمانی را شامل می‌شود.

كاردرمانی در اختلالات ارتوپدی

اختلالات ارتوپدیك شامل ضایعات، بیماری ها و یا دفورمیتی های استخوان ها، مفاصل و ساختارهای مرتبط ( عضلات، تاندون ها، لیگامان ها، و اعصاب) هستند. كاردرمانی در اختلالات ارتوپدی شامل موارد زیر است:
1. كاردرمانی به دنبال جراحی های اندام فوقانی (شامل شکستگی ها، ضایعات تاندونی، سندرم های فشاری اعصاب و التهاب های تاندونی)
2. كاردرمانی به دنبال جراحی های اندام تحتانی
3. كاردرمانی به دنبال جراحی ارتوپدیك كودكان
4. كاردرمانی در ترومای ارتوپدیك
5. كاردرمانی در ضایعات شبكه بازویی
6. كاردرمانی در شكستگی های لگن و استابولوم
7. كاردرمانی در افراد دچار مشکلات پوسچرال
8. كاردرمانی در سوختگی ها

کاردرمانی نهال اصفهان
کاردرمانی اصفهان نهال
کاردرمانی نهال اصفهان
کاردرمانی اصفهان نهال

كاردرمانی در سالمندان

سالمندان ممكن است به دلیل فرایند سالخوردگی یا به دنبال بیماری، آسیب یا ضایعه دچار محدودیت هایی شوند كه موجب اشكال در انجام كارها و فعالیت های روزمره زندگی آنان میگردد.

از جمله اهداف توانبخشی سالمندان می توان به موارد زیر اشاره داشت: حفظ و افزایش توانایی های باقیمانده، ذتطبیق ومناسب سازی محیط زندگی یا اشتغال( به گونه ای كه منجر به كارایی بهتر شود. )، بهبود یا كنار آمدن با مشكلات پردازش و یكپارچگی حسی، ارایه راهبردهای جبرانی و ترمیمی جهت مشكلات شناختی ( از جمله توجه، حافظه ، حل مسئله)، حفظ فعالیت های جسمانی، ذهنی و روانی موجود تا زمان ممكن، كاهش استرس سالمند و مراقبین، پیش گیری از افتادن (falling) یا زمین خوردن، مدیریت درد

nahal.ergotherapy@gmail.com​

+98-9907116158

031-36255711

اصفهان - چهار راه ارتش - مجتمع بزرگ جهان آرا - طبقه دوم - کاردرمانی نهال